Er gebeurt erg veel binnen de zorg. Voor de meest actuele informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning verwijzen we u naar de online zorgwijzer en naar www.informatielangdurigezorg.nl.