Vraag en Antwoord

Heb je een vraag? Misschien staat jouw vraag met het antwoord wel hieronder. We hebben een lijst met veelgestelde vragen voor je verzameld. Staat je vraag er niet tussen? Dan kun je natuurlijk ook gewoon contact met ons opnemen.

Hoe meld ik mij aan als ik bij jullie wil wonen/ werken/ thuis begeleid wil worden?

Als je bij ons wilt wonen, werken of thuis begeleid wilt worden, dan kun je contact met ons opnemen via het contactformulier op deze website of bellen met 0570 627973. Wij helpen je graag verder.

Wat betaal ik zelf en wat betaalt de Parabool?

Als u in een woning van de Parabool woont, houden wij ons aan de landelijke regels.
Download hier het document: Uw zorg in een AWBZ-instelling (Landelijke regels, Zorginstituut Nederland)
Daarnaast hebben wij een aanvullend document opgesteld waarin is opgenomen welke kosten de Parabool vergoed en welke voor eigen rekening zijn. Bekijk het hier document Doorberekening materiële kosten, cluster wonen.

Hoe hoog is de eigen bijdrage?

Om de eigen bijdrage te berekenen, wordt er eerst gekeken naar welke vorm van zorg u afneemt bij de Parabool:

Zorg met verblijf
Wanneer u bij de Parabool woont, valt u onder de vorm ‘zorg met verblijf’. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, uw indicatie en uw huishouden. Lees hierover meer op de site van het CAK.
Wilt u alvast uw eigen bijdrage berekenen? Bereken!

Zorg thuis
Ontvangt u ondersteuning van de Parabool in uw eigen omgeving, dan betaalt u een eigen bijdrage die valt onder Zorg zonder verblijf. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het CAK.
Wilt u alvast uw eigen bijdrage berekenen? Bereken!

PGB
PGB staat voor persoonsgebonden budget, een bedrag dat u krijgt om uw eigen zorg mee in te kopen. Bij de Parabool heeft u een PGB nodig. Voor meer informatie over PGB kunt u terecht op de website van het CAK.

Een indicatie. Wat is dat en hoe vraag ik die aan?

Voor ondersteuning van de Parabool is een indicatie vereist. Indicaties worden toegewezen door het CIZ of de gemeente waarin u woont. Klik verder om te lezen voor wie welke indicatie nodig is:
Kinderen
Volwassenen

Hoe verandert de zorg?

Er gebeurt erg veel binnen de zorg. Voor de meest actuele informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning verwijzen we u naar de online zorgwijzer en naar www.informatielangdurigezorg.nl.