Privacystatement

Wie zijn wij

Bij de Parabool ondersteunen we kinderen, (jong) volwassenen en ouderen met een verstandelijke
beperking. Met kleinschalige woon, werk- en dagbestedingslocaties in de regio Zuidwest Overijssel richt
de Parabool zich op ontplooiing, sociale contacten en integratie in de samenleving. Ook bieden wij
ondersteuning in eigen omgeving. Thuis, op school of op het werk.

In één oogopslag

Terug naar overzicht

Camera-, geluidsopnames

We gebruiken in principe geen camera’s en maken geen geluidsopnames. Soms is het van belang voor jouw veiligheid, maar ook voor die van andere bewoners en medewerkers om wel gebruik te maken van deze apparatuur. Dit doen we nooit zonder dat jij dit met jou en vertegenwoordigers af te spreken. De camerabeelden worden na vier weken verwijderd, tenzij er wettelijke grondslagen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor een onderzoek.

Terug naar overzicht

WiFi

Als je in onze locaties gebruik wil maken van Wifi, vragen we je eenmalig om registratie zodat je niet steeds opnieuw hoeft in te loggen.
Zodra je bent ingelogd op ons wifinetwerk, worden er automatisch gegevens verzameld zoals het identificatienummer (IP adres, MAC (media access control)-adres) van jouw apparaat. Deze gegevens worden na een jaar verwijderd en gebruikt de Parabool alleen om eventueel misbruik te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifinetwerk, dan kunnen we de toegang van het apparaat waarmee je gebruikmaakt van ons wifinetwerk blokkeren.

Terug naar overzicht

Aankoop in de winkel

Wanneer je je aankopen afrekent bij de kassa, worden je transactiegegevens geregistreerd om de betaling in orde te kunnen maken. We zijn het belastingtechnisch verplicht om details van iedere aankoop zeven jaar te bewaren.

Terug naar overzicht

Online bestellen

Als je online een aankoop doet, worden je transactiegegevens geregistreerd om de betaling in orde te kunnen maken. We zijn het belastingtechnisch verplicht om details van iedere aankoop zeven jaar te bewaren.
We hebben voor het afleveren van een product je adresgegevens nodig en je e-mailadres en telefoonnummer om je van deze levering op de hoogte te houden. We bewaren jouw gegevens hiervoor een jaar.

Terug naar overzicht

Website

De Parabool maakt op deparabool.nl gebruik van cookies en andere technieken. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Waar we het hierna hebben over “cookies’’, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.

Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren of je instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website.
Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar. We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:
Functionele cookies
Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan jou snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer dat je onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Analytische cookies
Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben, hoeft er geen toestemming te worden gevraagd, anders wel.

De cookies blijven tot maximaal twaalf maanden na je laatste bezoek op het apparaat bewaard. Je kan cookies altijd zelf uitzetten of ze van je apparaat verwijderen. Hoe je dat kunt doen verschilt per soort internet browser en apparaat. Als je ervoor kiest om cookies te verwijderen, zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kun je van sommige diensten geen gebruik maken.

De Parabool geeft je ook de mogelijkheid om in de cookie manager de cookie-instellingen per type cookie op de Parabool website op ieder moment aan te passen.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief

Als je op de hoogte wilt blijven van nieuws vanuit de Parabool, kan je je inschrijven voor de Parabool nieuwsbrief. We registreren dan je naam en e-mailadres om je verzoek uit te voeren.
Bij iedere nieuwsbrief die je ontvangt zit een mogelijkheid om je weer af te melden.

Terug naar overzicht

Social media

De Parabool maakt gebruik van social media om je op de hoogte te houden van de nieuwste trends en producten, een kijkje achter de schermen te geven en slimme oplossingen te laten zien. Je kan ons volgen op Facebook en LinkedIn.
De Parabool heeft voor medewerkers een gedragscode voor social media. Als je gebruik maakt van social media ga je akkoord met de voorwaarden van het social media platform. Die staan los van regels de Parabool.

Terug naar overzicht

Foto's

Hoe gaan wij om met beeldmateriaal
Voor het gebruik van beeldmateriaal, foto’s en film, vragen wij tijdens het intake gesprek toestemming.
Deze toestemming kan je ook altijd weer wijzigen.

Toestemming
Voor het gebruik van beeldmateriaal vragen we je, jouw wettelijke vertegenwoordiger, om hier schriftelijk toestemming voor te geven.

Terug naar overzicht

Functionaris Gegevensbescherming

De Parabool heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Zijn belangrijkste taak is om te kijken of wij volgens de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) werken.
Heb je vragen over je gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacy statement? Dan kan je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming door een brief te sturen naar:

ICT Spirit
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 135
7480 AC Haaksbergen

Klachten: contact opnemen met AP en eigen klachtenregeling
Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop we je gegevens gebruiken of hoe we op je privacy gerelateerde vragen reageren, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Voor klachten verwijzen we je ook naar de Klachtenregeling van de Parabool.

Terug naar overzicht

Mobiele telefonie

De instructies voor mobiele telefonie volgen spoedig. Het spreekt vanzelf dat onze mobiele telefoons (en iPads) worden vergrendeld met een goede toegangscode.

Terug naar overzicht

Informatie gegevens verzamelen

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Voor het bieden en uitvoeren van het verlenen van begeleiding, hulp en ondersteuning en/ of adequate (langdurige) zorg is het nodig dat wij bepaalde gegevens verzamelen.
Als je bij de Parabool wilt komen wonen of werken verzamelen we je naam, adres en woonplaats,
e-mailadres en telefoonnummer (ook wel: NAW-gegevens);
Deze gegevens hebben we nodig zodat we je kunnen bereiken om verdere afspraken te maken.
Ook vragen we je indien van toepassing: naam wettelijke vertegenwoordiger(s), zorgvraag, huidige woon- en dagbestedingssituatie, Indicatie CIZ / PGB, nummer ID bewijs / BSN nummer, gegevens zorgverzekering: naam en aansluitnummer, bewijs curatorschap en ondersteuningsplan gemeente.

Jouw gegevens hebben we nodig voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met jou. Het verzamelen van de gegevens doen we omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, of met jouw toestemming of omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.
In individuele gevallen zouden wij genoodzaakt kunnen zijn om jouw gegevens te verwerken omdat dit noodzakelijk is voor jouw vitale belang of dat van een ander (bijvoorbeeld als jij, of je kind zich bezeert bij ons en we jouw gegevens moeten doorgeven aan het ambulancepersoneel).

Met welke externe partijen delen we je gegevens
In sommige gevallen werken we samen met externe dienstverleners. We verstrekken aan externe partijen alleen die gegevens, die zij nodig hebben voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten. Jouw gegevens mogen ze niet zelfstandig gebruiken of doorgeven. Met deze verwerkers sluiten wij een verwerkersovereenkomst af.
We zullen je gegevens echter nooit aan andere partijen doorverkopen of voor marketingdoeleinden gebruiken.

Waar worden je gegevens opgeslagen
Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties. Om je privacy te waarborgen, zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. De gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard
Voor al deze gegevens is vastgelegd wat de minimaal en maximaal termijn van bewaren is.

Wie is er verantwoordelijk voor je gegevens?
De bestuurder van de Parabool is eindverantwoordelijk voor privacy en veiligheid in het algemeen. Alle medewerkers in dienst van de Parabool zijn verantwoordelijk voor het correct omgaan met gegevens en hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

Beveiliging van persoonsgegevens
Voor de beveiliging van persoonsgegevens hebben we zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen. Onder andere op de volgende manieren. We werken in een beveiligde omgeving; om toegang te krijgen tot persoonsgegevens is een autorisatie vereist; voor het opslaan van gegevens zijn regels vastgelegd; voor het mailen met derden maken we gebruik van een beveiligde mail applicatie.
Dit geldt ook voor de mobiele apparatuur die we gebruiken.

Je gegevens inzien, wijzigen of wissen
Als je graag wilt weten welke gegevens we van je hebben, kan je dat aan ons vragen. Mochten bepaalde gegevens niet kloppen, dan kunnen we deze voor je wijzigen.
Ook kan je ons vragen je gegevens te wissen en om deze niet meer te gebruiken. Als je eerder toestemming hebt gegeven, kan je deze weer intrekken. Wel mogen we (als dat nodig mocht zijn) de gegevens bewaren waarvoor je al toestemming had gegeven.
Je kan een verzoek tot inzien, wijzigen of wissen doen bij je persoonlijk begeleider. Medewerkers kunnen dit verzoek indienen bij de HR afdeling.
In sommige gevallen mogen we je verzoek weigeren, bijvoorbeeld als je ons vraagt je gegevens te wissen, maar we die nodig hebben voor belastingtechnische redenen of de gegevens dit we volgens wet en regelgeving verplicht zijn te verzamelen en bewaren. Als dit het geval is, hoor je dat zo snel mogelijk van ons.

Uitwisselen van gegevens
Voor het uitwisselen van gegevens met derden zullen we ook toestemming vragen wanneer dit aan de orde is. Behalve wanneer we jouw gegevens gebruiken ten behoeve van zorg ondersteunende functies, zoals dossierbeheer, financiële afwikkeling, intercollegiale toetsing, intervisie, supervisie, opleiding, kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering. Daarnaast verstrekken we gegevens ten behoeve van het uitvoeren van de wettelijke taken van de onder andere gemeente, CAK en SVB waaronder de controles door de gemeente.

Terug naar overzicht

Toegang

De toegang door anderen tot de panden waar we werken en wonen is niet vrijblijvend. Hierover worden afspraken gemaakt.  We zorgen sowieso dat herleidbare gegevens (foto’s, naamkaartjes, informatie ed) van cliënten en medewerkers niet voor derden te zien zijn. We werken ook met het zo genoemde ‘clean desk’.
Wij werken met betrouwbare leveranciers, welke zelf ook werken conform het gestelde in de AVG.