Missie, visie en kernwaarden

Wij zijn: de Parabool

Gewoon maakt ons bijzonder
Ieder mens wil zijn of haar wensen en dromen verwezenlijken. De Parabool biedt hierbij ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit doen wij in kleinschalige woningen en werkplekken óf gewoon thuis. De ondersteuning richt zich op de cliënt en zijn sociale omgeving. Iedereen met een verstandelijke beperking, met alle soorten vragen, jong en oud, is welkom bij de Parabool.

We zíen ieder mens en willen ieders eigenheid koesteren. Juist in deze diversiteit komt ieder mens goed tot zijn recht. Dit vraagt om veerkracht en maatwerk. Hierdoor kunnen onze cliënten groeien in zelfstandigheid, zich ontplooien in de samenleving en daar energie van krijgen.

Plezier in het leven en een plezierig leven

Kernwaarden

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden van een organisatie. Stichting de Parabool heeft drie kernwaarden die fungeren als kompas; we volgen en streven met elkaar continu naar deze waarden. Onze kernwaarden zeggen ook wat over onze identiteit: wat maakt de Parabool nou ‘dé Parabool’.

Wij zijn Persoonlijk, Deskundig en Betrouwbaar.
En dat doen we Samen.

 

De cliënt staat centraal

Als mensgerichte organisatie hebben wij, net als een parabool, één brandpunt: het leven van onze cliënt. Samen kijken we naar mogelijkheden en talenten. Samen zorgen we voor een passende leefomgeving waar aandacht is voor wonen, werken, zorg en vrije tijd.

Wij zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot dé organisatie in Salland die mensen met een verstandelijke beperking helpt een volwaardige plek in de samenleving te vinden. Daar zijn we voor!

Samenwerking

Wij blijven vooral gewoon doen wat we al deden en gaan verder. Aansluitend bij de continu veranderende maatschappij en nieuwe vragen. Wij zoeken daarbij actief naar samenwerking: met elkaar en buiten de Parabool. Dit maakt ons gewoon zijn bijzonder. Samen ontwikkelen wij; nu en in de toekomst

Persoonlijk

 • We hebben zorg en aandacht voor de cliënt, maar ook voor elkaar.
 • We hebben hart voor de zaak. We gaan er samen voor en nemen onze verantwoordelijkheid, voor ons eigen werk maar ook voor de Parabool als geheel.
 • We gaan respectvol met elkaar om en laten anderen in hun waarde.
 • We houden vast aan onze kleinschaligheid; het wonen en werken in kleine overzichtelijke eenheden.

Deskundig

 • We zijn vakbekwame zorgverleners.
 • We zijn professioneel; we hebben zelfinzicht en staan open voor het geven én ontvangen van feedback.
 • We staan open voor nieuwe ontwikkelingen en gaan hier actief mee om.
 • We willen én kunnen blijven leren.

Betrouwbaar

 • We zijn open, eerlijk en oprecht.
 • Bij de Parabool is een afspraak een afspraak.
 • We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.