Contactclown Puk

Contactclown Puk is een vrolijke en rustige clown die op een respectvolle, open en liefdevolle manier ontmoet, afstemt en verbindt. Werkt vanuit haar gevoel en vanuit een open hart. Ze ziet en voelt wat er gebeurt, laat zich verwonderen en speelt daarop in. Puk wil de mensen laten voelen dat ze er mogen zijn zoals ze zijn. Echt gezien worden, met ruimte voor plezier, erkenning, een glimlach of een traan.

“Ik wacht af wat er gaat komen en ben getuige van magische momenten, intens gevoel, plezier en vreugde, het contact en de verbinding”.

“Een glimlach die verbindt en ontroert”.

Mijn naam is Rian Boerkamp en ik ben binnen de Parabool werkzaam als begeleider. Begin 2017 heb ik de opleiding contactclown van Ray Biemans afgerond en sindsdien ben ik werkzaam als contactclown. Contact is een intiem gevoel, het is een blik, een woord of een aanraking waar ieder mens behoefte aan heeft.

Als contactclown maak ik contact met mensen, jong en oud, voor wie taal niet vanzelfsprekend is. Zoals mensen met dementie en/of een verstandelijke beperking. Ik stem af op het niveau en de belevingswereld van die ander. Vervolgens probeer ik dat innerlijke warme contact te krijgen en dat ene moment van aandacht te geven waardoor er verbondenheid, ontspanning, vreugde en geluk ontstaat. Uit onderzoek is gebleken dat op deze manier contact maken kan leiden tot afname van probleemgedrag, eenzaamheid en verbeteren en/of instant houden van kwaliteit van leven.