Cliëntenraad

Cliënten hebben via de cliëntenraden invloed op het beleid van een zorginstelling. De raad spreekt, namens de cliënt, mee over bepaalde (beleids)zaken en geeft advies. De Parabool vindt dit belangrijk, want de cliëntenraad kan praten vanuit de ervaring van cliënten.

Vanuit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling (Wmcz) is iedere zorgaanbieder verplicht om een cliëntenraad in te stellen.

Overzicht leden cliëntenraden en contactgegevens

Wat is een cliëntenraad?

De cliëntenraad is een groep cliënten en/of familieleden die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van de Parabool behartigt. De Parabool heeft vier lokale cliëntenraden ter vertegenwoordiging van:

  • Cliënten die werken/dagbesteding krijgen op (één van de) locaties van de clusters Werken Raalte en Werken Deventer. Contactpersoon: Alie Hebing.
  • Cliënten die wonen in één van de woonvormen van het cluster Wonen Raalte, cliënten die begeleid zelfstandig wonen en cliënten die praktisch pedagogische gezinsbegeleiding krijgen van de Parabool. Contactpersoon: Willy Wolfkamp.
  • Cliënten die wonen in één van de woonvormen van het cluster Wonen Deventer. Contactpersoon: Paul van de Poel.
  • Cliënten van Orthopedagogisch Kinderdagcentrum ’t Lantaarntje en cliënten (kinderen) die gebruik maken van ambulante dienstverlening. Contactpersoon: Paul van de Poel.

Een lokale cliëntenraad heeft periodiek overleg waarbij ook een teamleider aanwezig is.

Waar praat de cliëntenraad over mee?

Voorbeelden waar de cliëntenraden binnen de Parabool over meepraten, zijn: uitkomsten tevredenheidsonderzoeken onder cliënten, gedragsregels binnen de locaties, financiële beleid van de Parabool, gevolgen van de overgang van de WMO naar de gemeenten, nieuwbouw, gevolgen van de bezuinigingen in de zorg, kwaliteit van de zorg, samenwerking met andere zorginstellingen etc.
De cliëntenraden bemoeien zich niet met individuele zaken; wanneer men er niet uitkomt met medewerkers van de organisatie kan men zich wenden tot de vertrouwenspersoon van de cliënten. Wel kan de cliëntenraad worden ingeschakeld wanneer bepaalde situaties zich herhaaldelijk voordoen.

CCR (Centrale Cliënten Raad)

Overkoepelend heeft de Parabool een Centrale Cliëntenraad (CCR). Hierin zit vanuit elke lokale cliëntenraad een vertegenwoordiger en dat zijn bovengenoemde contactpersonen. De Centrale Cliëntenraad heeft periodiek overleg in aanwezigheid van de directeur.

 

Actualiteiten

Applaus voor onze helden van de Parabool
inzet medewerkers tijdens de Coranacrisis

Bijeenkomst: Autisme en aanverwante stoornissen

Bijgaand het verslag van de bijeenkomst:

verslag avond autisme

Contact met de cliëntenraad

Wanneer u contact wilt met één van de leden van de lokale of Centrale Cliëntenraad, dan kunt u ons mailen via het volgende mailadres: clientenraadparabool@outlook.com. De Parabool ziet hier niets van. Eén van de leden van de cliëntenraad zal vervolgens in alle vertrouwelijkheid contact met u opnemen