Bestuur en toezicht

De Parabool hanteert de Zorgbrede Governancecode. Per 1 januari 2017 is de vernieuwde code 2017 doorgevoerd in het bestuur, het toezicht en de jaarverantwoording van de Parabool. Tevens is de Klokkenluidersregeling gewijzigd. De vernieuwde versie vindt u hier: Klokkenluidersregeling.

Daarnaast legt de Parabool jaarlijks verantwoording over de prestaties op het terrein van haar dienstverlening en ondersteuning middels het publiceren van een jaardocument en het deponeren van de jaarrekening bij jaarverslagenzorg.nl, onderdeel van het CIBG. je kunt de documenten via deze link bekijken (let op: voor de juiste resultaten dien je in de invulvelden ‘Stichting de Parabool’ en ‘Schalkhaar’ in te vullen).

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur (de bestuurder) van de Parabool bestaat uit één persoon: André Leferink. Er is een door de Raad van Toezicht goedgekeurd Reglement Raad van Bestuur, waarin de werkzaamheden van de directeur/bestuurder nader worden geregeld. Bekijk het Organogram van de Parabool.

Managementteam

Het managementteam bestaat uit de manager zorg, manager service en de directeur-bestuurder. In het managementteam wordt het algemene beleid van de Parabool besproken.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting de Parabool, bestaat uit vijf personen:

  • De heer Dr. H.P.B. Lodewijks, voorzitter
  • De heer E.J.P. Bruggeman MBA , vice-voorzitter
  • Mevrouw A. Baas, lid
  • Mevrouw drs. J.A. Smit, lid
  • De heer J. Meems RA MMO, lid

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken. Bovendien staat de Raad van Toezicht de directeur met raad terzijde. De door de directeur opgestelde begroting/algemeen beleidsplan en het directieverslag, waarin de stichting zich maatschappelijk verantwoordt, worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden en alles wat zijn functioneren betreft bij Reglement Raad van Toezicht.