ANBI

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. De Parabool is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Lees hier het ANBI formulier.

Doelstelling

Bij de Parabool ondersteunen we kinderen, (jong) volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking. Met kleinschalige woon, werk- en dagbestedingslocaties in de regio Zuidwest Overijssel richt de Parabool zich op ontplooiing, sociale contacten en integratie in de samenleving. Ook bieden wij ondersteuning in eigen omgeving. Thuis, op school of op het werk.

Missie en Visie Parabool

Bestuur

`fe Parabool hanteert de Zorgbrede Governancecode. Per 1 januari 2010 is de vernieuwde code 2010 doorgevoerd in het bestuur, het toezicht en de jaarverantwoording van De Parabool. Daarnaast legt De Parabool jaarlijks verantwoording over de prestaties op het terrein van haar dienstverlening en ondersteuning middels het publiceren van een jaardocument en het deponeren van de jaarrekening bij jaarverslagenzorg.nl, onderdeel van het CIBG.

Leer meer over bestuur en toezicht

Jaarverslag

Let op: voor de juiste resultaten dient u in de invulvelden ‘de Parabool’ en ‘Schalkhaar’ in te vullen.
RSIN / Fiscaalnummer
800904874

Contactgegevens
De Parabool
Colmschaterstraatweg 6a
7433 PR Schalkhaar
0570-627973 of stuur een bericht via het contactformulier.

Lees het jaarverslag