Over de Parabool

Bij de Parabool ondersteunen we kinderen, (jong) volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking. Met kleinschalige woon, werk- en dagbestedingslocaties in de regio Zuidwest Overijssel richt de Parabool zich op ontplooiing, sociale contacten en integratie in de samenleving. Ook bieden wij ondersteuning in eigen omgeving. Thuis, op school of op het werk.

Aandacht voor iedereen
Gewone taal die iedereen begrijpt, daar houden we van! Daarom is een groot deel van deze website goed leesbaar voor iedereen. Ook voor de mensen die door ons begeleid worden.

De mens centraal

Om goede zorg en ondersteuning te bieden blijven we trouw aan onze basis-ambitie en stellen we de mens te allen tijde centraal. Mede hierdoor heeft de Parabool betrokken en bevlogen medewerkers, die hun werk gepassioneerd en met volle overtuiging uitvoeren. Dat betekent dat je als cliënt de ondersteuning krijgt die je nodig hebt.

Een veilig thuis

We hechten er waarde aan dat iedereen zich bij ons veilig, gewaardeerd en thuis voelt. Gewoon jezelf kunnen zijn; de enige manier om volledig tot je recht te komen. In 2017 hebben wij een nieuw logo gekregen. Dat logo werd onthuld met een spetterende animatie.
 
We houden ons ook aan wetten, bijvoorbeeld de Wet zorg en dwang. Meer informatie over deze wet wordt in deze video gegeven.

Missie, visie en kernwaarden

Gewoon maakt ons bijzonder
Ieder mens wil zijn of haar wensen en dromen verwezenlijken. De Parabool biedt hierbij ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit doen wij in kleinschalige woningen en werkplekken óf gewoon thuis. De ondersteuning richt zich op de cliënt en zijn sociale omgeving. Iedereen met een verstandelijke beperking, met alle soorten vragen, jong en oud, is welkom bij de Parabool.

Lees meer over onze missie en visie

Bestuur en Toezicht

De Parabool hanteert de Zorgbrede Governancecode. Per 1 januari 2017 is de vernieuwde code 2017 doorgevoerd in het bestuur, het toezicht en de jaarverantwoording van de Parabool. Tevens is de Klokkenluidersregeling gewijzigd.

Lees meer over bestuur en toezicht

Kwaliteit

Wij vinden goede zorg erg belangrijk. We hechten daarom veel waarde aan de wensen en verwachtingen van cliënten, verwanten, onze eigen medewerkers en andere belanghebbenden en gaan daarover het gesprek aan. Om onze zorg- en dienstverlening continu te verbeteren stellen we constant bij. Dit doen we met behulp van input uit bijvoorbeeld het cliënttevredenheidsonderzoek.

Bekijk hoe wij onze kwaliteit waarborgen

Cliëntenraad

Cliënten hebben via de cliëntenraden invloed op het beleid van een zorginstelling. De raad spreekt, namens de cliënt, mee over bepaalde (beleids)zaken en geeft advies. De Parabool vindt dit belangrijk, want de cliëntenraad kan praten vanuit de ervaring van cliënten. Vanuit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling (Wmcz) is iedere zorgaanbieder verplicht om een cliëntenraad in te stellen.

Lees verder over onze cliëntenraad

ANBI

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. De Parabool is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Lees verder over ANBI

Contactclown Puk

Contactclown Puk is een vrolijke en rustige clown die op een respectvolle, open en liefdevolle manier ontmoet, afstemt en verbindt. Werkt vanuit haar gevoel en vanuit een open hart. Ze ziet en voelt wat er gebeurt, laat zich verwonderen en speelt daarop in. Puk wil de mensen laten voelen dat ze er mogen zijn zoals ze zijn.

Meer over Contactclown Puk