Indicatiestelling

Een indicatiestelling, wat is dat en hoe vraag ik die aan? Voor ondersteuning van de Parabool is een indicatie vereist. Indicaties worden toegewezen door het CIZ of de gemeente waarin u woont. Lees hieronder verder om te zien voor wie welke indicatie nodig is. U kunt ook meer informatie leven over de WLZ in deze folder. Deze video geeft een heldere uitleg over de WLZ. Deze video legt uit hoe het zit met de WMO.

Heeft u al een WLZ-indicatie? U kunt dan onafhankelijke ondersteuning krijgen door stichting MEE via 088 633 0633 of wlz@meeijsseloevers.nl. Kijk op meeroverwlz.nl voor meer informatie.

Indicatiestelling kinderen

Voor ondersteuning van de Parabool is een indicatie vereist. Indicaties worden toegewezen door het CIZ of de gemeente. Hieronder kunt u lezen welke indicatiestelling uw kind nodig heeft voor de verschillende diensten.

ODC ‘t Lantaarntje

Om in aanmerking te komen voor behandeling of begeleiding bij ’t Lantaarntje is een indicatie voor behandeling en/of begeleiding groep vereist. Deze kan vallen onder de Wlz (Wet langdurige zorg – de indicatie wordt afgegeven door het CIZ) of onder de jeugdwet (in dit geval wordt de indicatie afgegeven door de gemeente). Afhankelijk van het aantal dagdelen en ondersteuningsbehoefte van het kind wordt bepaald of de indicatie onder de jeugdwet of de Wet langdurige zorg valt.

Meer informatie over ODC ‘t Lantaarntje

Begeleiding in eigen omgeving

Voor ambulante ondersteuning is de indicatie ‘begeleiding individueel’ nodig. Deze kan vallen onder de Wlz (Wet langdurige zorg – de indicatie wordt afgegeven door het CIZ) of onder de jeugdwet (in dit geval wordt de indicatie afgegeven door de gemeente). Afhankelijk van het aantal uren/dagdelen en de ondersteuningsbehoefte van kind en ouder wordt bepaald of de indicatie onder de jeugdwet of de Wet langdurige zorg valt. In sommige gevallen wordt hierbij ook een indicatie ‘persoonlijke verzorging’ toegekend.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Extra opvang

Om in aanmerking te komen voor zaterdag-, vakantie- en/of verlengde dagopvang bij ’t Lantaarntje is de indicatie ‘begeleiding groep’ vereist. In deze indicatie is vastgelegd hoe vaak uw kind gebruik kan maken van de opvang.

Neem contact op voor meer informatie

PeuterPlus Groep

Voor plaatsing bij de PeuterPlus Groep is een indicatie ‘behandeling groep’ via de gemeente (jeugdwet) nodig. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het brengen en halen van de kinderen.

Meer informatie over PeuterPlus groep

Vervoer

Voor het vervoer wordt zoveel mogelijk een beroep gedaan op ouders die hun kind brengen en ophalen. Het contact tussen ouders en begeleiders is hierbij van groot belang.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Indicatiestelling volwassenen

Voor ondersteuning van de Parabool is een indicatie vereist. Indicaties worden toegewezen door het CIZ of de gemeente waarin u woont. Hieronder kunt u lezen welke indicatiestelling u nodig heeft voor de verschillende diensten.

Begeleiding in eigen omgeving

Om in aanmerking te komen voor ambulante dienstverlening van de Parabool is een Wmo-toewijzing van de gemeente nodig. Deze toewijzing wordt uitgedrukt in uren begeleiding individueel.

Neem contact op voor meer informatie over begeleiding in eigen omgeving

Wonen

Om te kunnen wonen in één van de woonvormen van de Parabool is een indicatie nodig volgens de Wlz (Wet langdurige zorg). Deze wordt afgegeven door het CIZ. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte wordt er door het CIZ een Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) VG 3 t/m 8 geïndiceerd. Deze pakketten kunnen inclusief of exclusief dagbesteding worden aangevraagd.

Neem contact op voor meer informatie over wonen

Werken & dagbesteding

Thuiswonend
Om in aanmerking te komen voor werk- en/of dagbesteding bij de Parabool is er voor thuiswonenden zonder een ZZP (Zorg Zwaarte Pakket) een Wmo-toewijzing van de gemeente nodig.

Woonachtig in woonvoorziening
Heeft u een indicatie van het CIZ met een zorgzwaartepakket (ZZP), dan valt de dagbesteding onder de Wet langdurige zorg. In deze indicatie is vastgelegd op hoeveel dagdelen dagbesteding u recht heeft en of er een vergoeding voor vervoer is toegekend.

De Parabool levert zorg, zowel aan cliënten met een persoonsgebonden budget (PGB) als aan cliënten die kiezen voor zorg in natura (ZIN).

Neem contact op voor meer informatie