Aanmelden

Voor aanmelden kunt u contact opnemen met de Parabool via onderstaand aanmeldformulier.

De betreffende teamleider helpt u dan verder. Hij/zij geeft u voorlichting over het zorgaanbod van de Parabool en inventariseert uw wensen en behoeften. Deze worden afgestemd op de mogelijkheden binnen de Parabool. Een indicatie is hierbij leidend.

De teamleider stelt samen met u, aan de hand van gemaakte afspraken, een Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst en een zorgarrangement op. Tevens wordt de geldigheidsduur van de indicatie door de teamleider bewaakt en ondersteunt hij of zij zo nodig bij een nieuwe aangepaste indicatie.

Indicatiestelling

Een indicatie. Wat is dat en hoe vraag ik die aan?
Voor ondersteuning van de Parabool is een indicatie vereist. Indicaties worden toegewezen door het CIZ of de gemeente waarin u woont.

Klik verder om te lezen voor wie welke indicatie nodig is

Contact

    Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag! U kunt ons altijd bereiken via de mail, of bel ons op 0570 627973 tijdens kantooruren. U kunt natuurlijk ook onderstaand contactformulier invullen.