PeuterPlus Groep

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen uniek manier. Soms heeft een kind extra ontwikkelingsstimulering nodig. De PeuterPlus Groep geeft niet alleen aandacht aan de taalontwikkeling (VVE), maar aan alle ontwikkelingsgebieden. Door de kleine groep is er meer tijd voor individuele aandacht of het werken in een kleine groep.

Het team van de PeuterPlus Groep vormt door middel van observatie, diagnostiek en behandeling een zo volledig mogelijk beeld van het kind. Vervolgens wordt doelgerichte ontwikkelingsstimulering en behandeling ingezet aan de hand van een persoonlijk ondersteuningsplan.

 

Binnen de PeuterPlus Groep wordt onder andere gewerkt met:

 • VVE methode Uk en Puk.
 • Nederlands met Gebaren (NmG)
 • Leespraat
 • Sensorische Informatieverwerking
 • Interactief Voorlezen
 • Geef me de Vijf

De PeuterPlus Groep is gehuisvest op de prachtige locatie van Ivoor aan de Raarhoeksweg 34B. Een prachtige landelijke locatie, waar de kinderen heerlijk buiten kunnen spelen. Ook kunnen ze de dieren aaien en knuffelen in de stallen.

Multidisciplinair team

Binnen de PeuterPlus Groep wordt multidisciplinair gewerkt:

 • Logopedist
 • Kinderergotherapeut
 • Kinderfysiotherapeut
 • Orthopedagoog/GZ psycholoog

Deze behandelaars observeren en behandelen het kind. Dit gebeurt individueel of op de groep. De persoonlijk begeleidsters en andere behandelaars zien van elkaar hoe zij het kind behandelen en kunnen dit dan ook toepassen. Zo worden alle ontwikkelingsgebieden van het kind geobserveerd, gestimuleerd en behandeld gedurende de dag.

Ondersteuningsplan

Ieder kind wordt besproken in een ondersteuningsplan bespreking samen met ouders. Tijdens dit gesprek wordt de ontwikkeling van het kind besproken, doelen geëvalueerd en worden nieuwe doelen samen met ouders opgesteld.
De onderstaande behandelaars werken en behandelen op de PeuterPlus Groep:

 • Kinderfysiotherapiepraktijk Raalte
 • Logopediepraktijk Salland
 • Orthopedagoog/GZ-psycholoog

De ergotherapeuten komen op verzoek van ouders observeren-behandelen op de groep. Het team van de PeuterPlus Groep betrekt overige behandelaars van het kind bij het multidisciplinair overleg door hen hiervoor uit te nodigen, zodat alle betrokken behandelaars op de hoogte zijn van het ondersteuningsplan van het kind.

Samen met ouders

Het team van de PeuterPlus Groep hecht veel waarde aan de samenwerking met ouders. ’s Ochtends en ’s middags wordt het kind door de ouder gebracht en gehaald. Dan is er een kort evaluatiemoment over hoe het thuis gaat en hoe de dag op de PeuterPlus Groep is verlopen. Ouders worden actief bij de behandeling van het kind betrokken. Ouders worden gemiddeld 1x per 6 weken uitgenodigd om bij de behandeling aanwezig te zijn. Ouders worden op hoogte gebracht van de ontwikkeling van hun kind en krijgen advies over de manier waarop zij hun kind thuis het beste kunnen stimuleren, zodat de ontwikkeling zo optimaal mogelijk wordt gestimuleerd.

Daarnaast krijgen ouders een themablad mee naar huis, met hierin o.a. de gebaren, liedjes, boeken en activiteiten die op de groep gedaan worden. Er worden ouderavonden georganiseerd met thema’s als: zindelijkheid, gebarencursus, leespraat, etc.

Samen werken naar onderwijs

Kinderen die naar de PeuterPlus Groep gaan hebben allemaal een onderwijs perspectief. Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs heeft ieder kind recht op onderwijs. De PeuterPlus Groep biedt vroegtijdige ontwikkelingsstimulering en behandeling. Het team van de PeuterPlus Groep geeft aan welke basisvoorwaarden er nodig zijn voor het kind in het onderwijs om zich goed te ontwikkelen. Waar nodig wordt de Intern Begeleider uitgenodigd, om in een vroeg stadium mee te denken en de overgang van PeuterPlus Groep naar een vorm van onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen.