Orthopedagogisch dagcentrum ’t Lantaarntje

Bij Orthopedagogisch Dagcentrum (ODC) ’t Lantaarntje worden kinderen met een verstandelijke beperking, ontwikkelingsachterstand en (ernstig) meervoudige beperking opgevangen en begeleid. ’t Lantaarntje is sinds december 2016 gevestigd in een splinternieuw KindCentrum. Het gebouw is volledig gelijkvloers op de begane grond. Alle ruimtes zijn kindvriendelijk ingericht en rolstoeltoegankelijk. Verder is het gebouw ingericht met diverse ruimtes zoals een snoezelruimte, een speelzaal, een binnenzandbak, een zwembad en een buitenspeelplaats. Het spelen, leren en ervaren gaan hand in hand.

Kindvriendelijke accommodatie en omgeving

Het ODC heeft mogelijkheden voor behandeling van een groep en begeleiding aan een groep. Bovendien is er een mogelijkheid tot zaterdag- en/of verlengde dagopvangopvang. Bij Orthopedagogisch Dagcentrum (ODC) ’t Lantaarntje worden kinderen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand opgevangen en begeleid. Het ODC heeft mogelijkheden voor behandeling groep en begeleiding groep.

Kinderen met een ernstige meervoudige beperking hebben vaak behoefte aan speciale medische zorg zoals een dieet, sondevoeding en/of medicijnen. De begeleiders van ’t Lantaarntje zijn bevoegd om deze specialistische zorg aan de kinderen te geven. Bovendien is er om de twee weken een arts aanwezig die de eventuele vragen van begeleiders en ouders kan beantwoorden. ’t Lantaarntje werkt samen met diverse organisaties en specialisten, zoals een revalidatiearts, Beter lopen, Welzorg, Bartimeus; daar waar nodig wordt samenwerking gezocht en aangegaan om de ontwikkeling van het kind te optimaliseren.

Vormen van opvang

Verlengde dagopvang

Het is mogelijk om uw kind langer dagopvang te bieden op ODC ’t Lantaarntje. Het programma op de verlengde dagopvang heeft een ontspannen, recreatief karakter. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met de mogelijkheden, behoeftes en interesses van uw kind. De verlengde dagopvang kan gebruik maken van alle faciliteiten van ODC ’t Lantaarntje. Tevens is het mogelijk om de kinderen een warme maaltijd op te dienen, die door ouders kan worden meegegeven. Om 18:00 dragen ouders zelf zorg voor het vervoer naar huis.

Zaterdagopvang

De zaterdagopvang combineert twee doelen: terwijl het kind een gezellige dag beleeft onder leiding van een deskundig team, hebben de ouders een zaterdag de handen vrij. Alle faciliteiten van het centrum (de snoezelruimte en binnenzandbak, de sportzaal en buitenspeelplaats met rolstoelschommel en het zwembad) zijn op zaterdag beschikbaar. De activiteiten zijn zoveel mogelijk afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van het individuele kind. Het genieten van de vrije zaterdag staat voorop: de daginvulling heeft dan ook puur een recreatief karakter. De zaterdagopvang is 1x per 14 dagen beschikbaar van 9.45 uur tot 15.45 uur. Ouders dragen zelf zorg voor het vervoer van en naar ’t Lantaarntje.

Individuele zorg

Wanneer een kind voor het eerst ’t Lantaarntje binnenkomt, vindt er een wederzijdse kennismaking plaats. Het kind wordt in groep geplaatst waar een multidisciplinair team de mogelijkheden van het kind onderzoekt. In dit team observeren ze het kind en worden de vaardigheden en mogelijkheden getest. Hoewel de kinderen in groepen ondergebracht zijn, staat de individuele zorg centraal. Samen met de ouders stelt de begeleiding een ondersteuningsplan op waarin doelen staan omschreven op de diverse ontwikkelingsgebieden.

De ontwikkeling van de kinderen wordt daar waar nodig en mogelijk gestimuleerd door de inzet van therapieën als logopedie, fysiotherapie, muziek en ergotherapie. Door de combinatie van spelactiviteiten, onderwijs en het contact met andere kinderen doet het kind nieuwe ervaringen op, die zijn wereld groter en tegelijkertijd beheersbaar maken.

Samenwerking

Op onderwijskundig gebied werkt ’t Lantaarntje samen met De Linde in Deventer, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Zodra er een schoolperspectief lijkt te zijn wordt door een leerkracht van De Linde beoordeeld welke leeractiviteiten kunnen worden aangeboden ter voorbereiding op een eventuele plaatsing op een reguliere school.

 

Bezoek de website van het Kindcentrum Borgele