Ondersteuning in eigen omgeving

Het cluster Ambulante Dienstverlening van de Parabool wordt gekenmerkt door die mobiliteit én flexibiliteit. Het doel is altijd: zo goed mogelijk voldoen aan iemands zorgvraag. In zijn of haar eigen omgeving; thuis, in het kinderdagverblijf of op school. Als stichting met korte lijnen en snelle besluitvorming is de Parabool in staat om te vernieuwen en zorg op maat te leveren. Dat maakt de mogelijkheden voor ambulante dienstverlening vrijwel grenzeloos.

 

Persoonlijke begeleiding op school en kinderopvang

Regelmatig kiezen ouders van kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een beperking voor reguliere opvang op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en in het reguliere (basis)onderwijs. Kinderen spelen samen, leren van elkaar en gaan op een vanzelfsprekende manier met elkaar om. De begeleider van de Parabool biedt daarbij nét dat beetje extra: met ondersteuning aan het kind zelf, aan zijn of haar ouders, maar ook aan beroepskrachten zoals medewerkers op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal en aan leerkrachten in het reguliere basisonderwijs of speciaal onderwijs.

Met advies ondersteunen we ook u

Begeleiding van de Parabool richt zich niet alleen op kinderen met een verstandelijke beperking. Ook bieden wij ouders en begeleiders van kinderen met een ontwikkelingsachterstand of met (een vorm van) autisme deskundig advies en ondersteunen we bij uiteenlopende opvoedingsvragen.

Persoonlijke begeleiding in de thuissituatie

Begeleiders van de Parabool kunnen ondersteuning bieden in uw gezinssituatie. Bijvoorbeeld om rust en evenwicht in uw (gezins)leven te brengen. Afgestemd op uw specifieke vraag of probleem krijgt u de ondersteuning die bij u past. Van hulp bij het op orde brengen van de financiën tot het vinden van werk of het organiseren van het huishouden. Of praktische adviezen over de verzorging en opvoeding van kinderen, tot het onderhouden van goede contacten met uw partner, familie, buren of andere hulpverleners. Er is van alles mogelijk.

Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiders

Ouders van een kind met een verstandelijke beperking en/of een aanverwante (autistische)stoornis kunnen de hulp inschakelen van Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiders (PPG) van de Parabool. Zij beantwoorden de diverse opvoedingsvragen waarmee deze ouders te maken krijgen en bieden speciale ontwikkelingsstimulering aan het kind om de achterstand op leeftijdsgenootjes zo klein mogelijk te houden.