Kinderen

De Parabool zoekt samen met u naar een manier waarop we uw kind de beste ondersteuning kunnen geven. We bieden ondersteuning in vele vormen. Zo hebben we orthopedagogisch dagcentrum ’t Lantaarntje, een PeuterPlus Groep, maar we bieden ook ondersteuning in eigen omgeving.

Kinderen verdienen de beste aandacht en begeleiding.

Orthopedagogisch dagcentrum ’t Lantaarntje

Bij Orthopedagogisch Dagcentrum (ODC) ’t Lantaarntje worden kinderen tot achttien jaar met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand opgevangen en begeleid.

Meer informatie over Orthopedagogisch dagcentrum ’t Lantaarntje

PeuterPlus Groep

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen uniek manier. Soms heeft een kind extra ontwikkelingsstimulering nodig.

Meer informatie over PeuterPlus Groep

Ondersteuning van het kind in eigen omgeving

Het cluster Ambulante Dienstverlening van de Parabool geeft ondersteuning in de eigen omgeving van het kind; thuis, in het kinderdagverblijf of op school.

Meer informatie over Ondersteuning in eigen omgeving

Dagbesteding de Schure

De Schure is een locatie voor dagbesteding voor iedereen vanaf 18 jaar. De meeste cliënten komen van ODC ’t Lantaarntje. Lukt het niet om te werken? Dat geeft niet. Bij ons draait alles om beleving.

Meer informatie over de Schure